dimecres, 7 de març de 2012

DE QUINA MÀQUINA PARLEM?

Aquestes són les definicions que heu de copiar i identificar amb alguna màquina.
Recordeu que poden haver més d'una solució.

A)    Funciona amb l’energia de les persones i serveix per fer força de manera eficaç.

B)    Serveix per escalfar i funciona amb energia elèctrica.

C)    Funciona amb l’energia de les persones i serveix per desplaçar-se.

D)    Serveix per comunicar-se i funciona amb energia elèctrica.

E)     Serveix per ajudar en les tasques domèstiques i funciona amb l’energia de les persones.