divendres, 1 d’abril de 2011

L'ENIGMA DELS ANIMALS

Quants animals tinc a casa si tots són gossos, excepte 2; tots són gats, excepte 2, i tots són lloros, excepte 2?